Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM  

FKM är både en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund. Den officiella webbadressen hit är www.mikrobiologi.net/fkm. All kommunikation med medlemmarna sker via denna plattform. Alla medlemsutskick sker via e-post. Kopior av utskicken arkiveras på webben, där de kan läsas av alla inloggade medlemmar.  Du har väl aktuell kontaktinformation i din profil? Med korrekt epostadress i registret nås du alltid av aktuell information!

Information om FKM:s styrelse hittar du på styrelsesidan

Aktuella nyheter
2023-09-26 Ansök om forskningsmedel från Stiftelsen senast 15 oktober
2023-09-20 Tillägg till NORDICAST brytpunktstabell för anaeroba bakterier
2023-09-19 Socialstyrelsen söker vetenskapligt råd inom klinisk mikrobiologi
2023-09-18 Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Västra Götalands Regionen
2023-09-14 Professur i klinisk mikrobiologi kombinerad med tjänst vid Själlands universitetssjukhus
2023-09-11 Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik
2023-09-06 Just Published! Manual of Clinical Microbiology, 13th Edition
2023-08-31 Autonik AB söker applikationsspecialist LIMS
2023-07-03 Remiss: Betänkande Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13)
2023-07-03 Remiss: Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar
2023-02-23 Uppdrag att utreda möjligheterna för ett införande av NAT-tester för screening av blodgivare i Sveri
2022-11-23 Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) önskar adjungera yngre läkare
2022-11-14 Information från RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor)
Visa alla »

Kommande händelser och möten
2023-10-10 ESCMID Advanced course on histopathology of parasitic infections: when the past becomes the future
2024-03-13 EUROGIN
2024-04-27 ECCMID 2024
2024-05-21 Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte
2024-05-22 NECTM9 - 9th Northern European Conference on Travel Medicine
Visa alla »

Referensmetodik i Wiki-format

Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier är ett sammarbetsprojekt mellan Föreningen för Klinisk Mikrobiologi vid Svenska Läkaresällskapet och Smittskyddsinstitutet. Det som tidigare populärt hette Gula Böckerna finns nu i nätupplaga i Wiki-format.

Gula Böckerna på nätet

APMIS

APMIS, före detta Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica, har givits ut sedan 1924 av de skandinaviska föreningarna för medicinsk mikrobiologi och patologi. APMIS målsättning är att publicera vetenskapliga originalartiklar inom mikrobiologi, patologi, immunologi och angränsande områden inom det biomedicinska fältet. APMIS har prenumeranter över hela världen! Vår aktuella representation i APMIS redaktion framgår av styrelselistan. Om du vill skicka i ett manuskript till APMIS kan du gå direkt till Editorial Office.

ESCMID

FKM är affilierad medlem i ESCMID, en förening på europeisk nivå som har ett brett utbud av aktiviteter inom vårt professionella område. Man arbetar bl a med utbildningsfrågor, arrangerar kongresser och mindre möten, ger ut olika publikationer och har ett stort engagemang i fackliga och karriärfrågor. ESCMID delar också ut en rad stipendier och utmärkelser.

ESCMID grundades 1983 och har idag ca 3700 individuella medlemmar. Genom sina affilierade medlemsorganisationer når man sammanlagt ut till över 28000 individer inom våra professioner. Det är en ideell organisation med kontor i München, Basel och Paris. ESCMID har spelat en aktiv roll för mikrobiologer i Europa i över 25 år nu, och välkomnar givetvis nya medlemmar! Klicka på logotypen för att komma till ESCMIDs webbplats.Unika träffar: 2871. 2023-09-28 03:49
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
FKM

Medlemmar: 240

Kontakt

fkm@mikrobiologi.net

Medlemskap

Årsavgiften på 200 kr inbetalas på bankgiro 5726-6801 i samband med årsskifte. Obs att inbetalningskort inte skickas ut, du ansvarar själv för inbetalningen. Alternativt kan du nu även swisha beloppet till nummer 1231229376.
Glöm inte ange namn vid betalningen.

För mera information om medlemmar och för att ansöka om medlemskap, se Medlemmar.

OBS att om du är medlem i någon annan förening på Mikrobiologi.net och vill komplettera med medlemskap i FKM så ska du se till att vara inloggad innan du går till medlemsmenyn. På så sätt försäkrar du dig om att inte skapa dubbla identiteter på denna multidisciplinära plattform.