Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM  

FKM är både en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund. Den officiella webbadressen hit är www.mikrobiologi.net/fkm. All kommunikation med medlemmarna sker via denna plattform. Alla medlemsutskick sker via e-post. Kopior av utskicken arkiveras på webben, där de kan läsas av alla inloggade medlemmar.  Du har väl aktuell kontaktinformation i din profil? Med korrekt epostadress i registret nås du alltid av aktuell information!

Information om FKM:s styrelse hittar du på styrelsesidan

Aktuella nyheter
2021-05-10 Missa inte 20/5 sista chansen för abstract till vårmötet / infektionsveckan
2021-05-10 Platser kvar på uppdragsutbildning i Mikrobiologi, Smittskydd och Vårdhygien höstterminen 2021 sök s
2021-05-04 Universitetslektor i medicinsk mikrobiologi, Lund
2021-05-03 Påminnelse 20/5 är deadline för abstract till infektionsveckan/vårmötet. Ingen förlängning!
2021-04-30 Ledig tjänst: Universitetslektor i prokaryot mikrobiologi
2021-04-22 Verksamhetschef till Västra Götalandsregionen
2021-04-13 Patientfall önskas till Vårmötets Grand Round
2021-04-13 Påminnelse boka klinikbiljetter Mikrobiologiskt vårmöte / Infektionsveckan 2021
2021-03-23 Boka klinikbiljetter till Mikrobiologiskt vårmöte 2021
2021-03-08 Föreläsningar från Antibiotikaforum 2020-11-20
2021-01-27 NordicAST Workshop 2021 preliminärt 21-22/9 i Göteborg
2021-01-10 NYTT DATUM: Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte, 14-17 september, 2021
2021-01-02 Viktiga nyheter gällande Mikrobiologi.net
2021-01-01 Gott Nytt År till alla i FKM!
2020-10-12 FKM:s stadgar reviderade
2020-09-16 Ny bok Vårdhygien – vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens
2020-06-08 SK-kurser 2021: Klinisk mykologi och Mikrobiologiska metoder
Visa alla »

Kommande händelser och möten
2021-05-25 FKM:s årsmöte 2021
2021-06-03 Translation of recent advances in diagnostic methods to clinical microbiology and infectious disease
2021-06-21 The 21st Lancefield International Symposium for Streptococci and Streptococcal Diseases
2021-07-09 ECCMID 2021
2021-09-01 Overcoming future pandemics: Tools to control viral threats
2021-09-03 NSCMID 2021
2021-09-06 ST-kurs Antiviral behandling, monitorering, diagnostik HIV, HBV, HCV
2021-09-14 Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i Uppsala 2021
2021-09-15 ESCV 15-17/9 2021 digitalt möte
2021-09-20 ESCMID Postgraduate Course in Clinical Parasitology
2021-10-13 12th European Meeting on Molecular Diagnostics
2021-11-24 State of the Art Covid-19
Visa alla »

Referensmetodik i Wiki-format

Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier är ett sammarbetsprojekt mellan Föreningen för Klinisk Mikrobiologi vid Svenska Läkaresällskapet och Smittskyddsinstitutet. Det som tidigare populärt hette Gula Böckerna finns nu i nätupplaga i Wiki-format.

Gula Böckerna på nätet

APMIS

APMIS, före detta Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica, har givits ut sedan 1924 av de skandinaviska föreningarna för medicinsk mikrobiologi och patologi. APMIS målsättning är att publicera vetenskapliga originalartiklar inom mikrobiologi, patologi, immunologi och angränsande områden inom det biomedicinska fältet. APMIS har prenumeranter över hela världen! Vår aktuella representation i APMIS redaktion framgår av styrelselistan. Om du vill skicka i ett manuskript till APMIS kan du gå direkt till Editorial Office.

ESCMID

FKM är affilierad medlem i ESCMID, en förening på europeisk nivå som har ett brett utbud av aktiviteter inom vårt professionella område. Man arbetar bl a med utbildningsfrågor, arrangerar kongresser och mindre möten, ger ut olika publikationer och har ett stort engagemang i fackliga och karriärfrågor. ESCMID delar också ut en rad stipendier och utmärkelser.

ESCMID grundades 1983 och har idag ca 3700 individuella medlemmar. Genom sina affilierade medlemsorganisationer når man sammanlagt ut till över 28000 individer inom våra professioner. Det är en ideell organisation med kontor i München, Basel och Paris. ESCMID har spelat en aktiv roll för mikrobiologer i Europa i över 25 år nu, och välkomnar givetvis nya medlemmar! Klicka på logotypen för att komma till ESCMIDs webbplats.Unika träffar: 2511. 2021-05-17 12:26
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
FKM

Medlemmar: 216

Medlemskap

Årsavgiften på 200 kr inbetalas på bankgiro 5726-6801 i samband med årsskifte. Obs att inbetalningskort inte skickas ut, du ansvarar själv för inbetalningen. Alternativt kan du nu även swisha beloppet till nummer 1231229376.
Glöm inte ange namn vid betalningen.

För mera information om medlemmar och för att ansöka om medlemskap, se Medlemmar.

OBS att om du är medlem i någon annan förening på Mikrobiologi.net och vill komplettera med medlemskap i FKM så ska du se till att vara inloggad innan du går till medlemsmenyn. På så sätt försäkrar du dig om att inte skapa dubbla identiteter på denna multidisciplinära plattform.