Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Fredrik Elgh  
Fredrik Elgh
MD, PhD  
Professor/överläkare
 
Curriculum Vitae  

Roller
2009-01-01 till 2012-05-31 Medlem SFM
2010-10-01 till 2021-03-01 Medlem FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2021-01-25 18:37
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman