Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Martin Sundqvist  
Martin Sundqvist
Med dr  
Överläkare
 

Roller
2006-05-17 till 2026-03-01 Medlem FKM
2014-01-01 till 2050-12-31 Referensgruppen för klinisk bakteriologi
Ordförande
FKM
2016-05-30 till 2019-05-14 Vice ordförande
2 år (2018-2020)
FKM
2017-01-01 till 2017-12-31 Stipendieansvarig FKM
2017-01-01 till 2050-12-31 Informatikutskottet FKM
2017-09-22 till 2018-05-31 Informationsansvarig FKM
2018-11-01 till 2050-12-31 Referensgruppen för klinisk virologi FKM
2019-05-14 till 2021-05-25 Ordförande
Mandatperiod 2 år (2019-2021)
FKM
2021-05-25 till 2022-05-11 Ordförande
Mandatperiod 1 år (2021-2022)
FKM
2022-05-11 till 2024-06-01 Valberedning FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-04-22 12:18
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman