Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Magnus Lindh  
Magnus Lindh
Professor  
Överläkare
 

Roller
2006-12-01 till 2007-11-30 Kassör FKM
2006-12-05 till 2024-03-01 Medlem FKM
2007-02-02 till 2007-12-31 Personuppgiftsansvarig FKM
2014-01-01 till 2016-06-30 Referensgruppen för klinisk virologi FKM
2016-07-01 till 2050-12-31 Referensgruppen för klinisk virologi
Ordförande
FKM

Adress (Arbete)
Avd för virologi
Guldhedsgatan 10 B
413 46
Göteborg
Sverige

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-06-05 18:48
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman