Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Lena Serrander  
Lena Serrander
Docent  
Överläkare i klinisk bakteriologi och virologi
Specialistläkare i infektionssjukdomar  

Roller
2007-05-16 till 2022-03-01 Medlem FKM
2011-12-01 till 2015-05-25 Vetenskaplig sekreterare
Mandatperiod 2 år (2013-2015)
FKM
2016-05-25 till 2019-05-14 Ordförande
Mandatperiod 1 år (2018-2019)
FKM
2019-05-14 till 2022-06-30 Valberedning FKM

Adress (Arbete)
Klinisk mikrobiologi
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85
Linköping
Sverige

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2022-01-20 17:30
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman