Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Emmi Andersson  
Emmi Andersson
Specialistläkare Infektionsmedicin och Klinisk mikrobiologi
 

Roller
2007-11-29 till 2024-03-01 Medlem FKM
2017-06-01 till 2050-12-31 Referensgruppen för klinisk virologi FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-09-28 04:03
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman