Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Anna Åkerlund  
Anna Åkerlund
Läkare. (Doktorand)  
Överläkare Klinisk mikrobiologi
 

Roller
2009-04-22 till 2024-03-01 Medlem FKM
2018-01-01 till 2020-12-31 Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) FKM
2021-01-01 till 2023-12-31 Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-06-05 19:16
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman