Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Susanna Falklind Jerkérus  
Susanna Falklind Jerkérus
Civ ing, PhD  
Sektionschef Virologi Solna
 
Curriculum Vitae  

Roller
2009-04-22 till 2023-03-01 Medlem FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2022-11-28 19:43
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman