Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Åsa Gylfe  
Åsa Gylfe
MD, PhD  
ST-Läkare, forskare
 

Roller
2010-04-26 till 2025-03-01 Medlem FKM
2018-05-29 till 2020-05-26 Övrig styrelseledamot
Utbildningsansvarig Mandatperiod 2år (2018-2020)
FKM
2019-07-02 till 2021-02-28 Medlem SFM
2020-05-26 till 2023-05-23 Vetenskaplig sekreterare
(2020-2023)
FKM
2022-05-11 till 2023-05-23 Vice ordförande
(2022-2023)
FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-04-24 21:39
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman