Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Johan Westin  
Johan Westin
Professor  
Överläkare
 

Roller
2014-04-11 till 2025-03-01 Medlem FKM
2016-01-01 till 2018-12-31 Referensgruppen för antiviral terapi FKM
2022-01-01 till 2050-12-31 Referensgruppen för antiviral terapi
Ordförande
FKM

Adress (Arbete)
Virologen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Guldhedsgatan 10 b
413 46
Göteborg

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-06-21 10:39
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman