Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Anna-Karin Smekal  
Anna-Karin Smekal
leg läkare  
Specialistläkare Klinisk bakteriologi och Virologi, Specialistläkare Infektionssjukdomar
 

Roller
2014-10-15 till 2021-04-01 Medlem FKM
2018-01-01 till 2020-12-31 NordicAST FKM
2021-01-01 till 2023-12-31 NordicAST FKM
2022-02-14 till 2024-03-01 Medlem FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-06-05 18:43
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman