Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Annika Ljung  
Annika Ljung
MD  
Specialistläkare klinisk bakteriologi
 

Roller
2011-03-22 till 2019-01-01 Medlem SFM
2015-06-01 till 2025-03-01 Medlem FKM
2017-05-16 till 2021-05-25 Kassör
Mandat 2år (2019-2021)
FKM
2020-01-28 till 2021-06-30 Personuppgiftsansvarig FKM
2021-05-25 till 2050-12-31 Valberedning FKM
2021-09-04 till 2024-12-31 FKM-representant NSCMID FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-04-24 21:27
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman