Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Blenda Böttiger  
Blenda Böttiger
Dr Med Sci  
Överläkare
 

Roller
2016-01-25 till 2022-03-01 Medlem FKM
2017-06-01 till 2050-12-31 Referensgruppen för klinisk virologi FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2022-08-13 07:49
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman