Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Naieya Eriksson  
Naieya Eriksson
ST Klinisk Mikrobiologi  
ST Klinisk Mikrobiologi
 

Roller
2016-11-09 till 2023-03-01 Medlem FKM
2018-10-08 till 2050-12-31 FKM:s utbildningsutskott FKM
2018-12-06 till 2021-12-31 Webbehörig FKM
2019-01-01 till 2022-12-31 Systemadministratör MBNET
2019-05-14 till 2021-05-25 ST-representant
Mandatperiod 2 år (2019-2021)
FKM
2021-05-25 till 2023-06-30 ST-representant
(2019-2023)
FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2022-08-13 07:27
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman