Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Naieya Eriksson  
Naieya Eriksson
ST Klinisk Mikrobiologi  
ST Klinisk Mikrobiologi
 

Roller
2016-11-09 till 2024-03-01 Medlem FKM
2018-10-08 till 2023-12-31 FKM:s utbildningsutskott FKM
2018-12-06 till 2023-12-31 Webbehörig FKM
2021-05-25 till 2023-05-23 ST-representant
(2019-2023)
FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-09-28 02:19
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman