Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Elisabeth Freyhult  
Elisabeth Freyhult
Läkare  
ST-läkare
 

Roller
2017-01-04 till 2024-03-01 Medlem FKM
2020-01-23 till 2050-12-31 FKM:s utbildningsutskott FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-06-05 18:19
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman