Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Anna Hill  
Anna Hill
Specialistläkare klinisk mikrobiologi  
Medicinskt ledningsansvarig läkare
Sektionschef mikrobiologen Västmanlands sjukhus Västerås
 

Roller
2018-01-15 till 2026-03-01 Medlem FKM
2021-09-27 till 2050-12-31 FKM:s utbildningsutskott FKM

Adress (Arbete)
Anna Hill
Laboratoriemedicin, Mikrobiologilaboratoriet ing 11
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89
Västerås
Sverige

Kontaktinformation
E-Post anna.hill@regionvastmanland.se
Telefon (Kontor) 021-174002

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-04-24 21:04
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman