Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Jon Edman Wallér  
Jon Edman Wallér
Läkare, doktorand  
ST-läkare
 

Roller
2019-09-19 till 2023-03-01 Medlem FKM
2021-05-25 till 2023-06-30 Kassör
(2021-2023)
FKM

Adress (Arbete)
Sahlgrenska Universittetssjukhuset, regional laboratoriemedicin SÄS
Klinisk Mikrobiologi
Göteborg
Sverige

Kontaktinformation
Telefon (Hem) 0720044676

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2022-08-13 09:06
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman