Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Jon Edman Wallér  
Jon Edman Wallér
Läkare, doktorand  
Specialistläkare
 

Roller
2019-09-19 till 2024-03-01 Medlem FKM
2021-05-25 till 2023-05-23 Kassör
(2021-2023)
FKM

Adress (Arbete)
Sahlgrenska Universittetssjukhuset, regional laboratoriemedicin SÄS
Klinisk Mikrobiologi
Göteborg
Sverige

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-09-28 04:09
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman