Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Erik Sturegård  
Erik Sturegård
Docent  
Överläkare
 

Roller
2021-05-25 till 2022-03-01 Medlem FKM
2021-05-25 till 2023-05-23 Facklig sekreterare
(2021-2023)
FKM
2023-03-01 till 2024-03-01 Medlem FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-06-05 19:31
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman