Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Anders Sönnerborg  
Anders Sönnerborg
Professor  
Överläkare
 

Roller
1997-01-01 till 2021-12-31 Referensgruppen för antiviral terapi
Ordförande
FKM
2002-05-13 till 2022-03-01 Medlem FKM
2023-03-01 till 2024-03-31 Medlem FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-04-22 12:36
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman