Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Andreas Matussek  
Andreas Matussek
Professor  
Överläkare
 

Roller
2003-06-23 till 2020-03-01 Medlem FKM
2007-12-01 till 2011-11-30 Vetenskaplig sekreterare FKM
2021-03-10 till 2024-03-31 Medlem FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-04-24 20:21
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman