Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Annika Carlsson Wistedt  
Annika Carlsson Wistedt
MD, PhD  
Bakteriolog, Dr
 

Roller
1993-01-01 till 2021-03-01 Medlem FKM
2014-01-01 till 2020-12-31 NordicAST FKM
2016-01-01 till 2017-12-31 EQUALIS expertgrupp för medicinsk mikrobiologi FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2021-01-26 02:24
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman