Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Björn Herrmann  
Björn Herrmann
PhD  
Mikrobiolog
 

Roller
1992-01-01 till 2023-03-01 Medlem FKM
2019-05-14 till 2022-06-30 Valberedning FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2022-01-20 18:53
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman