Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Christian G. Giske  
Christian G. Giske
Medicine doktor  
 
Curriculum Vitae  

Roller
2003-06-23 till 2024-03-01 Medlem FKM
2014-01-01 till 2023-12-31 NordicAST FKM
2014-01-01 till 2023-12-31 Referensgruppen fr antibiotikafrgor (RAF) FKM

Adress (Arbete)
Klinisk mikrobiologi L2:02
Enheten fr bakteriologi
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
17176
STOCKHOLM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-12-05 17:08
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman