Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Christian G. Giske  
Christian G. Giske
Medicine doktor  
Biträdande överläkare
 
Curriculum Vitae  

Roller
2003-06-23 till 2024-03-01 Medlem FKM
2014-01-01 till 2023-12-31 NordicAST FKM
2014-01-01 till 2023-12-31 Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) FKM

Adress (Arbete)
Klinisk mikrobiologi L2:02
Enheten för bakteriologi
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76
STOCKHOLM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-06-05 19:39
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman