Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Christina Åhrén  
Christina Åhrén
Docent  
Ordförande Regionala Strama i Västra Götaland
 

Roller
1984-01-01 till 2022-03-01 Medlem FKM
2006-12-01 till 2007-11-30 Vetenskaplig sekreterare FKM
2007-10-15 till 2008-12-31 Webbehörig FKM
2014-01-01 till 2017-12-31 NordicAST FKM
2014-01-01 till 2016-12-31 FKM:s utbildningsutskott FKM
2018-01-01 till 2020-12-31 Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) FKM
2020-01-01 till 2021-12-31 STRAMA-representant FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2022-01-20 17:53
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman