Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Christina Åhrén  
Christina Åhrén
Adj. professor  
regionläkare, Strama i Västra Götaland
 

Roller
0000-00-00 till 2022-12-31 Nationella programområden (NPO) FKM
1984-01-01 till 2025-03-01 Medlem FKM
2006-12-01 till 2007-11-30 Vetenskaplig sekreterare FKM
2007-10-15 till 2008-12-31 Webbehörig FKM
2014-01-01 till 2017-12-31 NordicAST FKM
2014-01-01 till 2016-12-31 FKM:s utbildningsutskott FKM
2018-01-01 till 2020-12-31 Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) FKM
2020-01-01 till 2021-12-31 Representant i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för STRAMA-arbete FKM
2021-01-01 till 2023-12-31 Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-06-21 09:28
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman