Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Gordana Bogdanovic  
Gordana Bogdanovic
Dr  
 

Roller
1994-01-01 till 2024-03-01 Medlem FKM
2020-05-26 till 2050-12-31 FKM:s utbildningsutskott
Mandatperiod 2 år 2022-2024
FKM
2020-05-26 till 2022-05-11 Övrig styrelseledamot
Mandatperiod 2 år 2020-2022
FKM
2022-01-01 till 2022-12-31 Informationsansvarig FKM
2022-05-11 till 2024-06-30 Övrig styrelseledamot
Utbildningsansvarig (2020-2024)
FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-03-01 16:24
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman