Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Gordana Bogdanovic  
Gordana Bogdanovic
Dr  
 

Roller
1994-01-01 till 2022-03-01 Medlem FKM
2020-05-26 till 2022-06-30 FKM:s utbildningsutskott FKM
2020-05-26 till 2022-06-30 Övrig styrelseledamot
Mandatperiod 2 år 2020-2022
FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2022-01-20 19:01
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman