Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Gunnar Kahlmeter  
Gunnar Kahlmeter
Adj professor, Docent  
Bakteriolog
Utbildad, disputerad och docent vid med fak, Lund. Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi i Kronoberg, 1985 - 2016 (nov) och from 2012 för det gemensamma laboratoriet för Kronoberg och Blekinge (330 000 invånare).
Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi, Kalmar 1989 - 1996.
Sekreterare i Sektionen för Medicinsk mikrobiologi 5 år på 80-90-tal.
Ordf i RAF-M 1987 - 2010.
Medlem av RAF 1987 -2010.
Ordf för EUCAST 2001 - 2012
Ansvarig för metodologi och web i EUCAST 2001 - ff
Medlem i BSAC working party on AST, 2002 - ff
European advisor to CLSI 2002 - 2012
Member of NEQAS Steering Committee, 2004 - ff
ESCMIDs styrelse 2002 - 2016, President i ESCMID 2012 - 2014, past president 2014 - 2016.

 

Roller
0000-00-00 till 2050-01-01 Informatikutskottet FKM
2014-01-01 till 2050-01-01 Medlem FKM
2016-05-31 till 2050-01-01 Hedersmedlem
Vald till hedersmedlem av årsmötet 2016.
FKM

Adress (Arbete)
Klin mikrobiologi
Centrallasarettet
351 85
VÄXJÖ

Kontaktinformation
Telefon (Kontor) 0470-587477 / 60
Fax (Kontor) 0470-587455

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-06-05 19:36
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman