Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Håkan Janson  
Håkan Janson
Docent  
Mikrobiolog
 

Roller
1991-01-01 till 2025-03-01 Medlem FKM
2016-05-30 till 2020-05-26 Vetenskaplig sekreterare
Mandatperiod 2 år (2018-2020)
FKM

Adress (Arbete)
Klinisk mikrobiologi
Region Kronoberg
Centrallasarettet
351 85
Växjö

Kontaktinformation
Telefon (Kontor) 0767-259671

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-04-24 19:53
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman