Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Jonas Swanberg  
Jonas Swanberg
Överläkare
 

Roller
0000-00-00 till 2050-12-31 Informatikutskottet FKM
1999-09-01 till 2025-03-01 Medlem FKM
2015-05-25 till 2016-05-29 Vice ordförande FKM
2016-01-01 till 2017-01-01 Informationsansvarig FKM
2016-05-30 till 2019-05-14 Facklig sekreterare
Mandatperiod 2 år (2018-2020)
FKM
2019-05-14 till 2021-05-25 Vice ordförande
Tillika facklig sekreterare (2019-2021)
FKM

Adress (Arbete)
Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Ryhov
551 85
Jönköping

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2023-06-05 19:26
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman