Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Susann Skovbjerg  
Susann Skovbjerg
Överläkare Klinisk bakteriologi
 

Roller
2003-06-23 till 2032-03-01 Medlem FKM
2012-12-01 till 2017-06-30 Personuppgiftsansvarig FKM
2012-12-01 till 2017-05-16 Kassör FKM
2019-01-01 till 2050-12-31 Referensgruppen för klinisk bakteriologi FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-05-25 14:07
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman