Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Tobias Allander  
Tobias Allander
Docent  
Överläkare
 

Roller
0000-00-00 till 2050-12-31 Referensgruppen för klinisk virologi FKM
2002-01-01 till 2025-03-01 Medlem FKM
2019-05-14 till 2021-05-25 Övrig styrelseledamot FKM
2019-05-14 till 2023-06-30 Stipendieansvarig
Stipendieansvarig mandatperiod 2 år (2021-2023)
FKM
2019-05-14 till 2023-06-30 Informatikutskottet FKM
2021-05-25 till 2022-05-11 Vice ordförande FKM
2022-05-11 till 2024-06-01 Ordförande
(2022-2024)
FKM

Adress (Arbete)
Klinisk mirobiologi, L2:02
Karolinska universitetssjukhuset
171 76
STOCKHOLM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2024-05-25 12:21
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman