Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Tobias Allander  
Tobias Allander
Docent  
Överläkare
 

Roller
0000-00-00 till 2022-03-01 Medlem FKM
2019-05-14 till 2023-06-30 Informatikutskottet FKM
2019-05-14 till 2021-05-25 Övrig styrelseledamot
Stipendieansvarig mandatperiod 2 år (2019-2021)
FKM
2021-05-25 till 2023-06-30 Vice ordförande
Stipendieansvarig mandatperiod 2 år (2021-2023)
FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2022-01-20 17:17
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman