Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Medlemmar > Tobias Allander  
Tobias Allander
Dr  
 

Roller
0000-00-00 till 2022-03-01 Medlem FKM
2019-05-14 till 2021-06-30 Övrig styrelseledamot
Stipendieansvarig mandatperiod 2 år (2019-2021)
FKM

Kontaktinformation

Som inloggad kan du eventuellt se ytterligare information.


2021-04-23 15:25
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman