Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > SLS rapport Uppmärksamhetsinformation rörande blodsmitta och hotbild i hälso- och sjukvårdens journa  
SLS rapport Uppmärksamhetsinformation rörande blodsmitta och hotbild i hälso- och sjukvårdens journa

Socialstyrelsen (SoS) gav Svenska Läkaresällskapet (SLS) i uppdrag att utreda och ta fram underlag för fortsatt handläggning på myndigheten avseende om och i så fall hur blodsmitta och hotbild mot vårdpersonal och medpatienter ska kommuniceras i medicinska journaler. Vi skickar nu ut rapporten på intern remissbehandling inom SLS för ytterligare synpunkter, tankar och idéer. Svar till SLS senast 2018-04-12 Lämnades av FKM utan åtgärd.

Följebrev från SLS
SLS Rapport


Unika träffar: 235. 2024-05-25 14:00
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.