Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLS - Föreskrifter och råd om läkarnas ST-tjänstgöring  
Remiss från SLS - Föreskrifter och råd om läkarnas ST-tjänstgöring

förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Svar från FKM
Remissvar från FKM som skickats direkt till Socialstyrelsen
Remiss från SLS
Inkluderande länk till målbeskrivningar. Svar till SLS senast 2020-03-12
Remissmissiv
Konsekvensutredning
Förslag ändring SOSFS 2015 8
Förslag ändring SOSFS 1999 5
Förslag ändring HSLF-FS 2017 80
Förslag HSLF-FS 2020 XX + bilagor 1-13
Sändlista


Unika träffar: 214. 2023-06-05 19:06
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.