Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Dokumentgrupper > Remisser  
Remisser
För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)
Remissvar till SLS senast 5/6, vidarebefordrat till utbildningsutskottet
Information om donation
Strategiskt nationellt dokument om Y enterocolitica
Ändring av SoS föreskrifter om basal hygien
2013-08-22 Om etisk prövning av forskningsprojekt
SLS Forskningsdelegation inbjuder sektionerna att inkomma med synpunkter på etikprövning
2012-04-23 Missiv
Kopplat till Översyn specialitetsindelning (PDF)
2012-04-23 Rapport specialitetsindelning
Rapport avseende översyn av läkarnas specialitetsindelning (PDF)


Unika träffar: 349. 2022-01-20 17:18
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.