Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Remisser > Remiss från SLF Betänkande av utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning  
Remiss från SLF Betänkande av utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36L) Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss från Socialdepartementet. Remissvar till förbundet senast måndag 2020-10-26 till PPAdministration@slf.se Ange ärendenr Gem 2020/0131 i ert svar.

Från SFL. Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Betänkande av utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning. SOU 2020:36


Unika träffar: 95. 2023-09-28 02:56
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Vad är dokument?

Dokument kan vara olika typer av datafiler, t ex MS Wordfiler, Adobe PDF-filer och bildfiler i t ex JPEG-format.

Kom ihåg att det krävs att rätt program finns installerat i den egna datorn för att kunna läsa vissa filer.

OBS att filnamnet får vara max 90 tecken inkl filändelse. Mellanslag räknas som tecken. Använd helst betydligt kortare filnamn, de används bara internt. Du kan beskriva filen utförligt i dokumentarkivet. 

Till standardformat på denna plattform räknar vi PDF, ANSI text, PNG, JPEG och GIF.

Samtliga dokumenttyper från Microsoft Office förväntas medlämmar kunna öppna och läsa, antingen med officeprogram eller läsprogram som kan tolka dessa filformat.

OBS att vi av säkerhetsskäl inte accepterar uppladdning av exekverbara programfiler.