Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Länkar > Databaser  
Databaser
BLAST
NCBI BLAST and PBLAST
Entrez - cross-database search
Search across databases such as PubMed, GenBank, BLAST, etc
GenBank
Genomic database, sequence submission support and software
Generiska C-NPU databasen
NCBI - National Center for Biotechnology Information
A resource for molecular biology information with a number of databases
Svenska C-NPU databasen


2022-07-05 13:44
© Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman
Global länklista
Länklistan är global för hela Mikrobiologi.net. För mera info, se huvudlistan.