Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1011)  
RAFs rekommenderade minimiurval för resistensbestämning
Referensgruppen för antibiotikafrågor har nu uppdaterat sitt rekommenderade minimiurval för resistensbestämning. Finns på RAFs hemsida: Länk  
« Tillbaka
Inlagt 2023-04-03 av Torgny Sunnerhagen  


2024-03-01 14:52
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman