Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1052)  
Benämning av bakteriefynd i svarsrapporter: Strep, Staf, Neiss
Det har länge funnits ett behov av en nationell, enhetlig nomenklatur för hur bakteriefynd bör besvaras i kliniska prover från mikrobiologiska laboratorier. Flera faktorer har lyfts fram: A) Prov som analyseras vid olika laboratorier i landet ska kunna tolkas rätt av remittenten. B) Vårdpersonal ska känna igen bakterienamnen oavsett arbetsort i Sverige. C) Enhetlighet bör finnas i olika rapporteringssystem för att underlätta statistisk redovisning och forskning.

Referensgruppen för Klinisk bakteriologi har därför tagit fram en rekommendation på hur fynd av streptokocker, stafylokocker och Neisseria-arter bör besvaras i svarsrapporter. Länk nedan till rwekommendationen i PDF-format.

För gruppen

Annika Carlsson Wistedt och Susann Skovbjerg
 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2023-10-13 av Ingvar Eliasson  


2024-03-05 15:10
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman