Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (1058)  
Representanter till revision av vårdprogram om CNS-infektioner
Representanter för klinisk mikrobiologi sökes för extern konsultation om nytt vårdprogram om bakteriella CNS-infektioner

Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogramsgrupp för bakteriella CNS-infektioner kommer att inleda ett arbete med revision av aktuellt vårdprogram, preliminärt i maj 2024. Den senaste utgåvan publicerades år 2020. I revisionsarbetet ingår att genom extern konsultation ta in synpunkter på innehållet rörande mikrobiologisk diagnostik. FKM söker nu intresserade personer som vi kan föreslå för vårdprogramsgruppen.

Förtydligande: tidigare utskick gav intryck att det handlade om formellt deltagande i vårdprogramsgruppen, så är inte fallet.

Om du är intresserad, hör av dig med en kort motivering till FKM@mikrobiologi.net senast den 15 december. Hälsningar / styrelsen.  

Kontaktperson: FKM@mikrobiologi.net
« Tillbaka
Inlagt 2023-11-10 av Oskar Ekelund  


2024-07-13 18:43
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman