Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (107)  
Historiskt material till Landsarkivet
Tack vare en massiv insats från Hans Hallander har Föreningens för Medicinsk Mikrobiologi arkiv från perioden 1907-2006 nu katalogiserats och inlämnats till Landarkivet. En översiktlig kronologisk förteckning över innehållet finns nu i dokumerntarkivet.  

Mer information: Länk

Kontaktperson: anna.schwan@akademiska.se
« Tillbaka
Inlagt 2008-01-14 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 10:43
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman