Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (112)  
SMI dag molekylär typning 4 mars 2008
På denna SMI-dag kommer vi att presentera nya teknologier och användbarhet av molekylär typning för såväl bakteriologiska, virologiska och parasitologiska agens. Mikrober som kommer att belysas är preliminärt EHEC, Tuberkulos, Hepatit, Malaria, Chlamydia, Neisseria, Papillomvirus, Pneumokocker, MRSA och HIV.

Föredragen vänder sig till läkare och annan personal på smittskydd, infektion, vårdhygien och mikrobiologiska laboratorier.

Se också länk där program och anmälningsblankett finns: Länk  

Kontaktperson: britt-marie.hoffman@smi.ki.se
« Tillbaka
Inlagt 2008-02-13 av Lars Engstrand  


2024-03-05 16:00
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman