Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (120)  
Karolinska Institutet söker en professor i klinisk bakteriologi
Karolinska Institutet ledigförklarar härmed en anställning som Professor i klinisk mikrobiologi med inriktning mot klinisk bakteriologi förenad med anställning som överläkare vid Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.
Ref nr 4712/07-221

till Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (http://mtc.ki.se)

Vi söker en person med erfarenhet och god forskningsaktivitet inom ämnesområdet klinisk bakteriologi. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand forskning inom ämnesområdet inkluderande god förmåga att knyta samman olika kompetenser inom preklinisk och klinisk forskning. Här avses bl.a studier av bakterier och de mekanismer hos bakterie respektive värd som påverkar sjukdomsutveckling, sjukdomsgrad och antibiotikaresistens, utveckling av typning/diagnostiska metoder och behandling samt att vara ämnesansvarig.

Anställningen är kombinerad med klinisk tjänst som överläkare vid det Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset.

De blivande innehavaren skall redovisa såväl vetenskaplig, administrativ, som pedagogisk skicklighet för anställning som professor. Då tjänsten planeras kombineras med överläkartjänst erfordras läkarlegitimation och specialistkompetens i klinisk bakteriologi.

Upplysningar om anställningen lämnas av lämnas av professor Lars Engstrand. tel 08/457 2415, docent Marie Arsenian Henriksson, prefekt, tel 08/524 86205 och facklig företrädare professor Anders Örn, tel 08/524 866 82.

Välkommen med din ansökan, märkt diarienummer 4712/07-221 till Karolinska Institutet, Registrator, 171 77 Stockholm, senast 2008-06-17. Till ansökan bifogas fyra uppsättningar av fölljande handlingar, skrivna på engelska:
- Curriculum vitae
- Meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj
- Tio utvalda vetenskapliga arbeten

För fullständig annonstext: Karolinska Institutets hemsida Länk eller Länk för information om meritportföljen.
 
« Tillbaka
Inlagt 2008-05-16 av Lars Engstrand  


2024-03-01 15:30
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman