Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (144)  
Verksamhetschefer sökes till nybildat Labmedicin Skåne
Laboratoriemedicin inom Region Skåne ska integreras i en sammanhållen förvaltning, Labmedicin Skåne, med start 2009-01-01. Laboratorieprojektet är en del av förnyelsearbetet i Regionen. Labmedicin Skåne har nära samarbete med forskningsinstitutionerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Idag finns Laboratoriemedicin vid samtliga sjukhus i regionen och det arbetar drygt 1200 medarbetare i dessa verksamheter.

Labmedicin Skåne söker verksamhetschefer inom specialiteterna Klinisk patologi, Klinisk kemi, Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk genetik samt inom området Vårdhygien.

OBS att det är kort ansökningstid, deadline redan 30 november!  

Mer information: Länk

Kontaktperson: fredrik.fexner@skane.se
« Tillbaka
Inlagt 2008-11-25 av Ingvar Eliasson  


2024-03-05 14:28
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman