Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (15)  
Akademiska söker två kliniska bakteriologer
Mikrobiologen vid Akademiska laboratoriet i Uppsala söker två kliniska bakteriologer till överläkartjänster, i vilka på sedvanligt sätt ingår diagnostik, utveckling och kundkontakt. Dessutom gäller att den ena tjänsten kan förenas med chefsuppdrag för sektionen för mikrobiologi inom Akademiska laboratoriet. För den andra tjänsten gäller att den i ett senare skede kan komma att kombineras med universitetsanknytning.

 

Mer information: Länk
« Tillbaka
Inlagt 2005-04-06 av Anna Schwan  


2024-02-24 11:30
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman