Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (172)  
Resestipendiater utsedda
FMMs resestipendiater har nu blivit utsedda. Följande personer får resebidrag för planerade konferensresor under 2009:

Sara Karlsson, Lund (Capio Resestipendium) - 10 000 kr för deltagande i Cold Spring Harbour kurs - Microbial Pathogenesis & Host Response, USA, Sept 2009

Markus Klint, Uppsala (Hans Ericssons minne) - 5 000 kr för deltagande i International Society for STD research artonde årsmöte i London, Juli 2009

Patricia Lindgren, Uppsala (Hans Ericssons minne) - 10 000 kr för deltagande i ICAAC, USA, Sept 2009

Lars Frelin, Huddinge (Hans Ericssons minne) - 10 000 kr för deltagande i 16th International Symposium on Hepatitis C Virus & Related Viruses, Nice, Okt 2009
 

Kontaktperson: lars.engstrand@smi.se
« Tillbaka
Inlagt 2009-06-23 av Lars Engstrand  


2024-03-01 12:59
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman