Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (186)  
Platsannons: Överläkare alternativt ST-läkare Klinisk bakteriologi och virologi Länssjukhuset i Halm
Är du intresserad av att komma till Halland och arbeta som överläkare, alternativt utbilda dig till specialist, i klinisk bakteriologi och virologi?
Landstinget Halland har 293 000 invånare. Länssjukhus finns i Halmstad, länsdelssjukhus i Varberg och närsjukhus i Kungsbacka. Landstinget har en väl utbyggd primärvård. På länssjukhuset finns infektionsklinik.
Det mikrobiologiska laboratoriet har länsövergripande ansvar för klinisk mikrobiologi och vårdhygien. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC sedan 1999.
Vi bedriver forskning och utveckling med mikrobiologisk och vårdhygienisk inriktning dokumenterad i såväl använda metoder som publicerade vetenskapliga artiklar. Vi har kunskap och resurser för molekylärbiologisk verksamhet, epidemiologisk erfarenhet och en stor forskningspotential.
Laboratoriet har nu tre överläkare (två specialister i klinisk bakteriologi, varav en verksamhetschef samt en hygienöverläkare, dubbelspecialist i infektionssjukdomar och klinisk virologi), två mikrobiologer, fyra hygiensköterskor och drygt 20 BMA. Två av överläkarna är docentkompetenta och en mikrobiolog är disputerad.
Vi har goda kontakter med andra, både svenska och utländska, laboratorier.
Kontaktpersoner:
Torvald Ripa, verksamhetschef Klinisk mikrobiologi & vårdhygien Halland och Lia Johansson, personalspecialist, 035-13 10 00 vx.
Facklig företrädare: Överläkare Per Meijer, 035-14 77 47.
Välkommen med din ansökan som du söker via vår hemsida www.Lthalland.se/jobb
Du kan också skicka den till Länssjukhuset, Personalavdelningen, 301 85 Halmstad, alternativt till personalavdelningen.lih@Lthalland.se.
Senast den 18 december 2009 vill vi ha din ansökan, märkt med ref nr 62/09.
 
« Tillbaka
Inlagt 2009-11-02 av Arne Kötz  


2024-03-01 12:06
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman