Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (19)  
Stiftelsen för forskning och utveckling inom medicinsk mikrobiologi - medel att söka!
I enlighet med beslut vid Föreningen för medicinsk mikrobiologis medlemsmöte 2005-04-27 informeras nu om möjligheten att söka medel ur föreningens stiftelse.
Stiftelsen skall stödja forskning, utveckling och utbildning inom svensk medicinsk mikrobiologi. Personer med dokumenterat engagemang och verksamhet inom svensk medicinsk mikrobiologi kan ansöka. Stiftelsen har i år ca 320 000 kr att fördela på ett eller flera projekt. Sista ansökningsdag är 2005-09-30. Ansökan skall innehålla uppgifter om:
- Namn,titel och arbetsplats för huvudsökande och ev. medsökande.
- En kort beskrivning av huvudsökandens anknytning till medicinsk mikrobiologi i Sverige inkl. CV.
- En noggrann beskrivning på högst 4 A4-sidor av det projekt ansökan avser.
- En ekonomisk plan för projektet och hur ev. tilldelade medel planeras att användas.

Ansökan ställs till vetenskaplig sekreterare Christine Wennerås, Sahlgrenska universitetssjukhuset,Bakteriologiska laboratoriet, Guldhedsgatan 10 A, 413 46 Göteborg  

Kontaktperson: johan.rydberg@skane.se
« Tillbaka
Inlagt 2005-07-03 av Johan Rydberg  


2024-02-24 11:37
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman