Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (192)  
Pristagare vid årets riksstämma utsedda
Pris för bästa föredrag och poster vid årets riksstämma har utsetts. Årets pristagare är:

För bästa föredrag: Christina Öhrmalm, Klinisk Virologi, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet och Akademiska Sjukhuset

För bästa poster: Erika Lindberg, Avd. för Klinisk Bakteriologi, Göteborgs Universitet

Båda med motiveringen "för god vetenskaplig och pedagogisk presentation"

Dessutom fick följande personer bidrag för inträde till riksstämman 2009: Anders Bergqvist, Uppsala, Christina Öhrman, Uppsala samt Sara Melin, Jönköping.

Grattis!

Lars Engstrand
ordf FMM  

Kontaktperson: lars.engstrand@smi.se
« Tillbaka
Inlagt 2009-12-07 av Lars Engstrand  


2024-02-24 11:29
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman