Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (197)  
Mottagare av FMMs projektbidrag utsedda
Mottagare av FMMs projektbidrag 2010 har nu utsetts. Bidragssumman är i år 60 000 kr per projekt. Följande personer har tilldelats bidrag:


Peter Bergman, klin mikrobiologi, KI, Huddinge. För projektet ”Naturlig immunitet och antimikrobiella peptider – ny behandling av luftvägsinfektioner i sikte”

Clara Frumerie, Molekylärbiologi och funktionell genomik, Stockholms universitet för projektet ”Search for small molecule inhibitors of bacterial specific ribonucleotide reductases to combat bacterial infections”

Magnus Evander, Inst f Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet för projektet ”Characterization of mechanisms and components for hantavirus interaction with its target cell”

Styrelsen gratulerar och ser fram emot spännande forskningsresultat som förhoppningsvis kan presenteras vid framtida vårmöten

Lars Engstrand
ordf. FMM
 
« Tillbaka
Inlagt 2010-02-01 av Lars Engstrand  


2024-03-05 15:27
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman