Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (2)  
Presentation av medicinska kvalitetsindikatorer 040921
För ackreditering enligt 15189 krävs kvalitetsindikatorer. På föreningens chefs- och professorsmöte var detta ett av de teman som avhandlades. Sture Löfgrens Powerpointpresentation finns nu att läsa här:  

Mer information: Länk

Kontaktperson: sture.lofgren@lj.se
« Tillbaka
Inlagt 2004-09-23 av Ingvar Eliasson  


2024-03-01 12:49
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman