Mikrobiologi.net/FKM

Mikrobiologi.net > FKM > Nyheter > (20)  
Annika Linde ny statsepidemiolog
Annika Linde tillträder den 1 oktober 2005 tjänsten som statsepidemiolog och chef för Avdelningen för epidemiologi vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Sedan 1993 tjänstgör Annika Linde som läkare vid SMI:s virologiska avdelning och 2002 utsågs hon till dess chef. Annika Linde är också adjungerad professor vid Karolinska Institutet.

– Min ambition är att knyta samman den externa rapporteringen av smittsamma sjukdomar med laboratoriediagnostik och -karaktärisering för att skapa en optimal övervakning av det epidemiologiska läget i landet, säger Annika Linde med anledning av nyutnämningen.

Annika Linde efterträder Johan Giesecke som den 15 augusti tillträdde en tjänst som Chief Scientist vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar – ECDC. Arbete pågår med tillsättning av ny chef för Avdelningen för virologi vid SMI.  

Kontaktperson: annika.linde@smi.ki.se
« Tillbaka
Inlagt 2005-08-17 av Ingvar Eliasson  


2024-02-24 09:23
Ⓒ Allt material på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen.
Upphovs- och förfoganderätten tillhör Mikrobiologi.net och respektive upphovsman